Βιταμίνη D και καρκίνος παχέος εντέρου

Επιδημιολογικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια κατέδειξαν ότι τα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D (25-hydroxyvitamin D [25(OH)D]) σχετίζονται με υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου. Η πιο πρόσφατη από αυτές ανακοινώθηκε στο 2015 Gastrointestinal Cancers Symposium. Στη μελέτη που αφορούσε 1043 ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του παχέος εντέρου που υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία με ή χωρίς βιολογικούς παράγοντες (bevacizumab, cetuximab ή και τα δύο) στα πλαίσια της τυχαιοποιημένης μελέτης φάσης ΙΙΙ της CALGB 80405, προσδιορίστηταν τα επίπεδα της βιταμίνης D στον ορό πριν την έναρξη της θεραπείας και συσχετίστηκαν με την εξέλιξη της νόσου (συνολική επιβίωση και διάστημα μέχρι την επιδείνωση).

Τα επίπεδα της βιταμίνης στον ορό ήταν χαμηλότερα στους ηλικιωμένους ασθενείς, σε αυτούς που δεν προσλάμβαναν επαρκείς ποσότητες με την τροφή ή με συμπληρώματα διατροφής, στους παχύσαρκους, στους ασθενείς με κακή φυσική κατάσταση και μειωμένη φυσική δραστηριότητα και σε αυτούς που η αιμοληψία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι η συνολική επιβίωση και το διάστημα μέχρι την υποτροπή της νόσου ήταν σημαντικά μεγαλύτερα στους ασθενείς με υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D στον ορό πριν την έναρξη της θεραπείας, σε σχέση με όσους είχαν χαμηλότερα επίπεδα. Τα ευρήματα ήταν σταθερά σε όλες τις υπο-ομάδες των ασθενών, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νόσου και τη θεραπεία που εφαρμόσθηκε.

Το συμπέρασμα λοιπόν των ερευνητών είναι ότι τα υψηλότερα επίπεδα της βιταμίνης D στον ορό σχετίζονται με καλύτερη επιβίωση στους ασθενείς που πάσχουν από προχωρημένο καρκίνο του παχέος εντέρου και υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία με ή χωρίς βιολογικούς παράγοντες.

 

Αναφορά: Vitamin D status and survival of metastatic colorectal cancer patients: Results from CALGB/SWOG 80405 (Alliance). Κ Ng, A Venook, K Sato et al. J Clin Oncol 33, 2015 (suppl 3; abstr 507)  http://abstracts.asco.org/158/AbstView_158_139861.html