Διατροφή και καρκίνος του μαστού

Δύο μελέτες που ανακοινώθηκαν στο 2014 San Antonio Breast Cancer Symposium συσχετίζουν το αυξημένο σωματικό βάρος και την πλούσια σε λίπη διατροφή με περισσότερο επιθετική συμπεριφορά του καρκίνου του μαστού.

Η πρώτη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 143 γυναίκες με καρκίνο του μαστού (29% στο στάδιο Ι, 45% στο στάδιο ΙΙ, 22% στο στάδιο ΙΙΙ, και 5% στο στάδιο IV της νόσου). 21% των γυναικών είχαν φυσιολογικό σωματικό βάρος, 30% ήταν υπέρβαρες και 49% παχύσαρκες. Από τον συσχετισμό των μοριακών υποτύπων του καρκίνου διαπιστώθηκε ότι οι υπέρβαρες και οι παχύσαρκες γυναίκες παρουσίαζαν μεγαλύτερα ποσοστά επιθετικότερων μορφών της νόσου, όπως τον τριπλά αρνητικό και τον luminal B μοριακό υπότυπο. 

Η δεύτερη μελέτη αφορούσε 2437 γυναίκες με πρώιμο καρκίνο του μαστού, οι οποίες μετά το τέλος της θεραπείας τους (χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, ακτινοθεραπεία), με τυχαία επιλογή κατανεμήθηκαν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα συστήθηκε διατροφή με μειωμένη πρόσληψη λιπών, ενώ η δεύτερη ομάδα αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 1994 και 2001 και τα αποτελέσματά της δημοσιεύθηκαν αρχικά το 2008, καταδυκνείοντας μείωση του κινδύνου υποτροπής για την ομάδα των ασθενών που εφάρμοσαν τη διατροφική παρέμβαση. Σε νεότερη ανάλυση μετά από 15 χρόνια διάμεσης παρακολούθησης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μια υπο-ομάδα ασθενών, αυτές με αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς, είχαν ιδιαίτερα σημαντικό όφελος από τη διατροφική παρέμβαση με μείωση του κινδύνου θανάτου μέχρι και 56%.

Από τις μελέτες αυτές φαίνεται πως η παχυσαρκία δημιουργεί ένα μικροπεριβάλλον που ευνοεί και επιταχύνει τον πολλαπλασιασμό των νεοπλασματικών κυττάρων τουλάχιστον για κάποιες ομάδες ασθενών με καρκίνο του μαστού. 

Αναφορές:

Chumsri S, Rosenblatt P, Mainor C et al. An association between obesity and more aggressive breast cancer subtype. 2014 San Antonio Breast Cancer Symposium [P1-08-05]. http://www.abstracts2view.com/sabcs14/view.php?nu=SABCS13L_1669&terms=

Chlebowski RT, Blackburn GL. Final survival analysis from the randomized Women's Intervention Nutrition Study (WINS) evaluating dietary intervention as adjuvant breast cancer therapy. 2014 San Antonio Breast Cancer Symposium [S5-08]. http://www.abstracts2view.com/sabcs14/view.php?nu=SABCS13L_648&terms=