Ογκολογία και συμπληρώματα διατροφής

Έρευνα για τις γνώσεις, τη στάση και την πρακτική των Ογκολόγων σε σχέση τα συμπληρώματα  διατροφής

Η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή έρευνα έδειξε ότι μόλις το 41% των ογκολόγων συζητούσε με τους ασθενείς τους για το αν λαμβάνουν βότανα και συμπληρώματα διατροφής. Μόνο το 22% των συζητήσεων αυτών ξεκινούσε από τους ίδιους τους ογκολόγους. Δύο στους τρεις ογκολόγους δήλωσαν ότι δεν έχουν αρκετές γνώσεις ώστε να απαντήσουν στις απορίες των ασθενών τους σχετικά με την χρήση βοτάνων και συμπληρωμάτων διατροφής. Το 59% θεωρούσε ότι δεν έχει εκπαιδευτεί σε αυτό το πεδίο.

Καθώς υπολογίζεται ότι το 40% των ογκολογικών ασθενών λαμβάνει βότανα ή συμπληρώματα διατροφής και γνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει αλληλεπιδράσεις και ανεπιθύμητες ενέργειες, οι συγγραφείς της μελέτης θεωρούν ότι η εκπαίδευση των γιατρών πρέπει να περιλάβει και αυτό το πεδίο ώστε να βελτιωθεί η επικοινωνία γιατρών και ασθενών.

Αναφορά:

R. Lee, A. Barbo, G. Lopez, et al. National Survey of US Oncologists' Knowledge, Attitudes, and Practice Patterns Regarding Herb and Supplement Use by Patients With Cancer. Journal of Clinical oncology 2014;32(36):4095-101. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25403205