Ποιοτική διατροφή και καρκίνος των ωοθηκών

Δίαιτα υψηλής ποιότητας τουλάχιστον 12 μήνες πριν από τη διάγνωση, σχετίζεται με στατιστικά σημαντική μείωση του κινδύνου θανάτου σε γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο των ωοθηκών.  Η προστατευτική επίδραση ήταν ισχυρότερη στις γυναίκες με περίμετρο μέσης μικρότερη ή ίση με 88 cm και χωρίς ιστορικό διαβήτη. Η μείωση του κινδύνου ήταν ανεξάρτητη από το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας των γυναικών αυτών. Τα αποτελέσματα της μελέτης στηρίχθηκαν στην ανάλυση των διατροφικών συνηθειών (με τη βοήθεια του Δείκτη Υγιεινής Διατροφής -Health Eating Index 2005) 636 γυναικών με καρκίνο των ωοθηκών.

Οι γυναίκες που ανέφεραν καλύτερη συνολικά διατροφική ποιότητα είχαν 27% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σχέση με τις υπόλοιπες (HR 0.73, 95%CI=0.55-0.97, p=0.03). Όταν τα δεδομένα αναλύθηκαν ξεχωριστά για κάθε είδος τροφής (φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, κρέατα, έλαια, σάκχαρα, ή αλκοολούχα ποτά), διαπιστώθηκε ότι σημαντικό είναι το συνολικό διατροφικό πρότυπο και όχι η συγκεκριμένη διατροφή.

Μια μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη (NCT00719303) σε 1070 ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο των ωοθηκών σταδίου ΙΙ – IV βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών και η σωματική δραστηριότητα μετά τη διάγνωση και θεραπεία,  μπορεί να βελτιώσει την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου.

Συμπερασματικά λοιπόν στη μελέτη αυτή διαπιστώνεται ότι η καλύτερη ποιοτικά διατροφή πριν τη διάγνωση μπορεί να προστατεύσει μελλοντικά τις ασθενείς που εμφανίζουν καρκίνο των ωοθηκών.

Αναφορά:

C Thomson, T Crane et al.   Diet Quality and Survival After Ovarian Cancer: Results From the Women’s Health Initiative. JNCI J Natl Cancer Inst (2014) 106 (11). http://jnci.oxfordjournals.org/content/106/11/dju314.long